Obaly a design

Příběh již znáte a možná nejste oslněni. Možná ani nechápete, proč obal neodpovídá modernímu trhu. Proč ho neznáte z TV a proč vypadá jako z dob, kdy neexistovali moderní tiskařské technologie. Převážně je to tím, že díky stálému přísunu nelehké práce na polích, sušárnách a zpracovnách nezbýval již čas a často ani energie na kancelářské procesy, zdlouhavé vyhledávání legislativy v oblasti označování výrobků a náročnou práci v ladění grafiky. 
Ročně jsou naše pole poseta miliony rostlin, mnohdy až závratných rozměrů a prioritou je a vždy bude vyprodukovat Dobré Konopí. Dobrý design není až tak důležitý, ale i tak se snažíme na desítky našich výrobků hledat obaly s co nejmenším ekologickým dopadem. Vše co se Dobrého Konopí týče se rozrůstá a tedy i team, ve kterém jsou nyní lidé, jenž vám s radostí v brzké době představí plody naší práce. Tedy kompletně nový kabát všech produktů, kdy důraz bude na čistotu, kompostovatelnost a další smysluplné využití obalů. Vize není nikterak skromná a u řady produktů lze očekávat světový obalový unikát, jediný svého druhu.
Nic víc, nic míň.