O dobrém konopí

— rostlina bez hranic —


Pevně věříme, že naše motivační sdělení vám mohou napovědět, že důvěra v konopí je dobrou volbou. Nyní ale pointa této sekce. Stejně tak, jak reklamy často lžou, tak je i trh zaplaven výrobky z konopí, které mají s kvalitou společného pramálo a rostlině nebo i vám mohou spíše ublížit.

Zde v pár větách můžete pochopit, jaký je rozdíl mezi firmami zaměřenými na prodej výrobků se zeleným listem na obalu, jakožto komoditou, kterou trh vyhledává a mezi produkty od farmářů, kteří se v pracovním oděvu podílejí na procesech vedoucím k dobrému konopí. 

Jak by se tedy dobré konopí mělo pěstovat.

Základem je půda. Tu jsme v nějakém stavu převzali k obdělávání po předchozích generacích. Ta může vykazovat známky poškození a potom toho farmář během krátké doby mnoho nesvede. Je to proces na delší dobu, ale je to zároveň to, co může po sobě zanechat pro generace nadcházející. Je to nejzásadnější úkol, který například my vůči polní produkci máme. Nikdy nepoužíváme a nepoužili jsme ani jediný litr umělých hnojiv, postřiků proti dalším organismům žijících na poli a rostlinám. Existují skvělé BIO přípravky na podporu klíčení a růstu zdravějších rostlin a dokonce i přípravky proti plísním, které jsou nedílnou součástí přírodních procesů. Některé tyto přípravky jsme na polích vyzkoušeli a mají opravdu blahodárný účinek. Tedy máme spolehlivý důkaz, že lze pěstovat jinak, než je dnes běžné a pevně doufáme, že postupem času se světové zemědělství přehoupne pouze do bio produkce. To je zásadní bod zodpovědnosti vůči dalším generacím.

Důležitým prvkem je i proces sklizně.

Konopí lze dobře sklízet i strojně. Není tedy podmínkou lopotit se na polích a stejně lze dosáhnout uspokojivých výpěstků. Stroje na šetrnou sklizeň ovšem k dostání převážně nejsou a ty, které lze na trhu sehnat, jsou ne vždy konstruovány tak, aby květ nepoškodili.

Další stinnou stránkou je pořizovací cena strojů, která dosahuje až k desítkám milionů korun.

Takže nyní přichází na řadu stará dobrá ruční práce. Není to nic převratného ani nového. Je sice důležité zvolit rozumnou cestu sklízení, ale žádná věda to není. Jedná se pouze o tvrdou vytrvalou práci. Metod je více. Není unifikovaný postup, jak z pole materiál sklidit. Jediné, co je potřeba vzít v potaz, je na jaký účel má být materiál použit a dle toho stanovit způsob sklízení.

Pro některé z teamu Dobrého Konopí je práce na poli cestou, jak se alespoň na chvilku odprostit od každodenních řešení všeho možného i nemožného. Sklizeň je vlastně taková forma namáhavé meditace.