O Vás

Důležitost lidské práce v zemědělství je všem jasná a to i ve 21. století. Obdělávání půdy a sklízení plodů je prospěšná a radostná práce, i když je to jedna z nejtvrdších prací. Pravý význam životům farmářů dávají ale až lidé, kteří se o výpěstky zajímají, a kteří je nakupují. Bez vás má polní produkce poloviční význam.

Za první desetiletí naší vytrvalé práce s houževnatou rostlinou konopí jsme se přesvědčili, že její silné místo na planetě zemi budujete právě vy. Tímto bychom vám rádi upřímně poděkovali, že v domácnosti používáte konopí jako potravinu nebo jako prostředek k vylepšení zdraví a mnozí i jako součást interiéru a zkvalitňování funkčního oblečení svých šatníků.